Is de klachtenfunctionaris in dienst van de KNOV?

De klachtenfunctionaris is niet in dienst van de KNOV en geen collega van de persoon over wie u klaagt. De klachtenfunctionaris werkt voor het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ). Dit is een extern, onpartijdig en onafhankelijk bureau, gespecialiseerd in het behandelen van klachten in de zorg.