Moet ik betalen voor het indienen van een klacht?

Aan het behandelen van uw klacht door de klachtenfunctionaris zijn geen kosten verbonden. U kunt zich desgewenst laten bijstaan door bijvoorbeeld een advocaat of een arts voor medisch advies. De kosten voor deze ondersteuning komen uiteraard wel voor uw rekening.