Neemt de klachtenfunctionaris alle klachten in behandeling?

Nee, de klachtenfunctionaris neemt niet alle klachten in behandeling. Wij toetsen onder andere of u gerechtigd bent om een klacht in te dienen en of de praktijk bij het CBKZ is aangesloten. Ook zal de klachtenfunctionaris u eerst adviseren rechtstreeks contact op te nemen met degene over wie u klaagt, tenzij u aangeeft dat dit niet mogelijk is.