Over wie kan ik klagen?

U kunt klagen over:

  • een verloskundige die bij de praktijk of organisatie werkzaam is;
  • een echoscopist, assistent(e), praktijkondersteuner of enig andere medewerker die bij de praktijk of organisatie werkzaam is;
  • personen die tijdelijk of op consultbasis in het kader van de zorg werkzaamheden voor de praktijk of organisatie verrichten;
  • vrijwilligers die voor de praktijk  of organisatie werken.