Over wie kan ik klagen?

U kunt klagen over:

  • een verloskundige die bij de praktijk werkzaam is;
  • een echoscopist die bij de praktijk werkzaam is;
  • een assistent(e) of praktijkondersteuner;
  • personen die tijdelijk of op consultbasis in het kader van de zorg werkzaamheden voor de praktijk verrichten;
  • vrijwilligers die voor de praktijk werken.