Wanneer komt een klacht bij de Geschilleninstantie Verloskunde?

Als u er met de verloskundige en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kan u uw klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of de klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak. De Geschilleninstantie Verloskunde kan een schadevergoeding toekennen tot maximaal € 25.000,-.