Wat moet ik doen als ik niet tevreden ben over de uitkomst?

Als uw klacht niet wordt opgelost door uw verloskundige, of met de hulp van de klachtenfunctionaris, is er sprake van ‘een geschil’. In dat geval kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of uw klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak.